6. møde 31. oktober 2018 

Beskrivelse                        

Dato Hent 

 Dagsorden til 6. møde i MSDI-forum

31. oktober 2018 Hent dokument

 Bilag1: Referat til 5. møde i MSDI forum 

 31. oktober 2018 Hent dokument

 Bilag 2: Justeret bilag om governancemodel 

 31. oktober 2018 Hent dokument
 Bilag 3: Justeret bilag om finansieringsmodel   31. oktober 2018

Hent dokument

 Bilag 4: Beskrivelse af den tekniske løsning 31. oktober 2018

Hent dokument

 Bilag 5:  Oversigt over MSDI datasæt 31. oktober 2018

Hent dokument

 Bilag 6 udkast til bilateral drifts- og dataleveranceaftale for MSDI 31. oktober 2018

Hent dokument

 Opdateret proces - MSDI-forum 2. halvår 2018 31. oktober 2018

Hent dokument

 Powerpoint slides fra MSDI-forum møde

31. oktober 2018

Hent dokument