Hvad er en MSDI?

Ovenstående video giver et meget hurtigt overblik over hvad en MSDI er - videoen er på engelsk, men her på siden vil vi prøve at give kort overblik over hvad en MSDI er og hvordan den er opbygget. Har du lyst til at læse og lære om MSDI'en, kan du tage et kig på siden om den Internationale MSDI hvor du kan finde faglige dokumenter og videoer. 

En MSDI (Marin Spatial Data Infrastruktur) er en portal, hvor det er muligt at se mange forskellige marine data samlet på et sted. Men for tingene ikke bare bliver samlet i en store rodebunke, så skal MSDI'en anvende nogle tekniske standarder, en beskrivelse af data, et information system som kan håndtere dataene. Endelig skal MSDI'en forvaltes og følge en række nedskrevne politiker. Tilsammen skaber alle disse elementer en MSDI's opbygning. 

Tekniske standarder

MSDI'en har fokus på følgende tekniske standarder: 

 • INSPIRE 
  • INSPIRE direktivet har fastlagt fælles standarder i EU for 34 geodatatemaer. Det gør det muligt at sammenligne data på tværs af landegrænser. 
 • OGC (The Open Geospatial Consortium) 
  • De webservices der anvendes på MSDI'en, følger ovenstående standard, og det sikrer at data kan anvendes i web- og desktop GIS.

Disse standarder følger Det Marine Danmarkskort også, dog er der enkelte datasæt som ikke følger INSPIRE principper, men det vil stå i metadataene. 

Data

En MSDI indeholder mange forskellige slags data, fra mange forskellige dataejere. Derfor er det vigtigt at have fokus på blandt andet:

 • Hvor tit opdateres data?
 • Er der juridiske restriktioner?
 • Hvad er kvaliteten af data?
 • Hvad er den geografiske dækning? 
 • osv.

Det er vigtigt at være opmærksom på hvordan data er blevet generet, da det har betydning for, hvordan du skal forholde dig til data, og hvad dataene kan bruges til. Du kan undersøge dette ved at kigge på metadata. Metadata er beskrivelser af datasæt og tjenester (webservices) og indeholder en række informationer om dataene. Beskrivelserne af data er oprettet af de enkelte dataejere som typisk er organisationer inden for det offentlige. 

Dataejerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Yderligere information om de specifikke datasæt og tjenester sker ved henvendelse til den enkelte dataejer. Kontaktoplysninger findes i metadata. Du kan finde mere information om metadata til geodata på Geodata-info.dk og du kan finde listen med oversigt over metadata for geodata i Det Marine Danmarkskort her.

Teknologi

For at kunne tilgå marine data på en MSDI, skal der være et informationssystemet bag MSDI'en, som kan håndtere hele procesen med indkommende data, sikkerhed og visualisering. Følgende ting indgår i et informationssystem:

 • Applikationsstyring - Hvilket program skal anvendes til at visualisere de indkommende data. På en MSDI vil det typisk være en webgisplatform der anvendes til visualisering og som brugeren kan tilgå via en browser.
 • API'er og SDK'er - Fortæller noget om hvilke typer programmering der anvendes i webgissen og de data som ligger på webgissen.
 • Indhold - En MSDI kan som hovedregl indeholde tre typer af data. En datafil, et statisk datasæt som opdateres ved at overskrive den gamle datafil. En webservice, et dynamisk datasæt som ændre sig hvergang dataejere opdateres servicesen. Live data, et datasæt sæt som viser situationen lige nu for et givent objekt. Der forefindes pt. ikke live data på det Marine Danmarkskort.
 • Infrastruktur - Omfatter hadware og software som er nødvendig for at kunnev drive en MSDI. Man skal f.eks. tænke over hvor mange server man skal bruge og hvilke type software der skal være installeret på disse servere for at kunne køre en funktionsdygtig MSDI.

Politik

I Danmark står MSDI-sekretariatet (Geodatastyrelsen) for forvaltningen af den danske MSDI: Det Marine Danmarkskort. Sekretariatet står for den daglig drift, udvikling og strategisk arbejde i forbindelse med det Marine Danmarkskort. Internationalt er det IHO (International Hydrographic Organitzation) som står for udviklingen af standarder og politiker inden for MSDI og disse politiker og standarder bliver lavet i arbejdsgruppen MSDIWG