Dagsordner og referater 

Under dagsordner og referater kan du finde MSDI's møde dokumenter, inddelt efter dato. 

MSDI-forumet er overgået til MSDI-styregruppe og MSDI-følgegruppe, og deltager kan ses i nedstående lister.

MSDI-Sekretariatet:

(kontakt: msdi@gst.dk)

Navn

Titel

Myndighed

Katrine Petersen

Specialkonsulent

Geodatastyrelsen

Poul Toft Laustsen

GIS-specialist

Geodatastyrelsen

Jens Peter Hartmann

Chefkonsulent

Geodatastyrelsen

Camilla Hvarregaard Andersen

Geograf

Geodatastyrelsen

 

MSDI Styregruppen:

Navn

Titel

Myndighed

Elizabeth Hagemann

Formand og Områdechef

Geodatastyrelsen

Mikkel Sørensen

Kontorchef

Energistyrelsen

Charlotte Wiin Havsteen

Afdelingschef

Forsvaret

Laura Meyer Harrison

Kontorchef for Datadistribution

SDFE

Claus Dam

Konsulent

Kulturstyrelsen

Thomas Larsen

Landinspektør

Kystdirektoratet

Michael Dyhr Thomsen

Kontorchef

Miljøstyrelsen

Anette Rosengård Poulsen

Sektionsleder, Geografi og Geoinformatik

Rigspolitiet

Rikke Wetter Olufsen

Kontorchef

Søfartsstyrelsen

Troels Pade

Enhedschef

Fiskeristyrelsen

Tania Engbo Dyck-Madsen

Afdelingschef for Kommunikation & Samarbejde

DMI

 

MSDI-følgegruppe / Kontaktpersoner:

Navn

Titel

Myndighed

Tom Weber

Overkartograf

SDFE

Hasse Strauss

IT-Projektleder

Fiskeristyrelsen

Stig Prüssing

Overfiskerikontrollør

Fiskeristyrelsen

Jørgen Lundegaard Olsen

Fuldmægtig

Energistyrelsen

Bo Junker Albertsen

Orlogskaptajn

Forsvaret

Mark Renier

 

Forsvaret

Claus Dam

Konsulent

Kulturstyrelsen

Mathias Poulsen

AC - fuldmægtig

Kystdirektoratet

Dorthe Holme

Chefkonsulent

MST

Bente Brix Madsen

Marinbiolog

MST

Anette Rosengård Poulsen

Sektionsleder, Geografi og Geoinformatik

Rigspolitiet

Sine Olsson Heltberg

Chefkonsulent

Søfartsstyrelsen

Mogens Henrik Sørensen

Specialkonsulent

Søfartsstyrelsen

Kristine S. Madsen

Daglig Leder for Oceanografi, Forskning og Udvikling

DMI