5. møde 11. juni 2018 

Beskrivelse                        

Dato Hent 

 Dagsorden for 5. MSDI forum møde

11. juni 2018 Hent dokument

 Bilag1: Referat af MSDI forum 4.møde

11. juni 2018 Hent dokument

 Bilag 2: Oversigt over MSDI og MSP datasæt

 11. juni 2018 Hent dokument
 Bilag 3: Forslag til emneopdelling af MSDI datasæt  11. juni 2018

Hent dokument

 Bilag 4:Tre-trin model for videreudvikling af MSDI 11. juni 2018

Hent dokument

 Bilag 5: Status på MSDI økonomi 11. juni 2018

Hent dokument

 Udkast til referat til 5. møde for MSDI forum 11. juni 2018

Hent dokument

 Proces for 2. halvår 2018 11. juni 2018

Hent dokument

 Powerpoint slides fra MSDI-forum møde

11. juni 2018

Hent dokument