1. møde 7. juni 2019 

Beskrivelse                        

Dato Hent 

 Dagsorden til 1 møde i  MSDI-styregruppen

7. Juni 2019 Hent dokument

 Bilag 1 Referat fra 6 møde i  MSDI-forum

7. Juni 2019 Hent dokument

 Bilag 2 MSDI Økonomi

7. Juni 2019 Hent dokument
 Bilag 3 Samarbejdsaftale med bilag  7. Juni 2019

Hent dokument

 Bilag 4 Skabelon bilaterale drift og dataaftale med bilag 7. Juni 2019

Hent dokument

 Bilag 5 Ekstern rapport Business case for videreudvikling af MSDI 7. Juni 2019

Hent dokument

 Slides MSDI styregruppemøde juni 2019 7. Juni 2019

Hent dokument

 Udkast referat til 1 møde i  MSDI-styregruppen 7. Juni 2019

Hent dokument