International MSDI

IHO MSDI

Geodatastyrelsen er formand for den international MSDI arbejdsgruppe (MSDIWG) i regi af den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO). IHO er en mellemstatslig organisation der arbejder for at sikre, at alle verdens have og øvrige farbare farvande undersøges og kortlægges samt koordinering af aktiviteterne i de nationale hydrografiske kontorer og herved fremme ensartethed i søkort og nautiske publikationer.

I 2007 blev MSDI arbejdsgruppe etableret og dens formål er at følge udvikling for spatial datainfrastruktur (SDI), marin spatial datainfrastruktur (MSDI) og marin spatial planlægning (MSP - i Danmark også kaldet Havplanlægning) på verdensplan. Arbejdsgruppen skal støtte og promovere aktiviteterne i IHO på disse områder samt udarbejde og vedligeholde IHO-publikationen C-17 Spatial Data Infrastructures: “The Marine Dimension” - Guidance for Hydrographic Offices.

Arbejdsgruppen medlemmerne er repræsentanter fra medlemsstaters hydrografiske kontorer, eksterne eksperter og akkrediterede NGIO-observatører.

Mere information og materiale (Body of Knowlegde) kan findes på arbejdsgruppens hjemmeside

Læringsmateriale 

IHO MSDIWG læringsmateriale for fagfolk

IHO har udarbejdet læringsmaterale for fagfolk og er delt ind i 2 kategorier: Orienterende MSDI træningsmateriale og Grundlæggende MSDI træningsmateriele.

Orienterende MSDI træningsmateriale henvender sig til interessenter med lille eller ingen erfaring med MSDI. Materiallet koncenterer sig om de grundlæggende koncepter og definitioner af en MSDI. Det gøres opmærksomt på at materiallet er på engelsk.

MSDI Orientering powerpoint (på engelsk)

MSDI Orientering træningsmateriale (på engelsk) 

Grundlæggende MSDI træningsmateriale henvender sig til fagfolk med marin geospatial baggrund, men som ikke har direkte erfaring med MSDI-implementering. Materialet indeholder mere detaljerede beskrivelser og eksempler fra en hydrografisk kontekst. Det gøres opmærksomt på at materiallet er på engelsk.

Grundlæggende MSDI træningsmateriale (på engelsk) 

IHO rapporter 

IHO har udarbejdet nogle rapporter om MSDI, som kan bruges til videre læsning.

C-17 - Spatial data infrastructures "the marine Dimension" - Guidance for Hydrographic Offices.

Development of Spatial Data Infrastructures for Marine Data Management. - OGC-IHO Marine SDI Concept Development Study.