Vigtige ændringer i tilgængeligheden af marine data og søkort på MSDI.dk

Publiceret 14-11-2023

Vi informerer hermed vores brugere om nogle væsentlige ændringer, der vil finde sted den 31. december, vedrørende adgangen til marine data og søkort på MSDI.dk.

Vigtige Ændringer: 

  1. Udfasning af myndigheds MSDI: Vores nuværende udstilling af søkort på MSDI.dk vil blive udfaset og fjernet. For fortsat adgang til disse søkort, henviser vi til Dataforsyningen, hvor søkortene vil være tilgængelige som en webservice. Dette tillader direkte indlæsning af søkort i GIS-applikationer som QGIS eller ArcGIS.

Tilgængelige Søkort:

  • ENC_25832 (Dækning: Danmark og Grønland, ESPG-kode: 25832 - ETRS89 / UTM zone 32N)
  • ENC_3857 (Dækning: Danmark, Færøerne og Grønland, ESPG kode: 3857 - Pseudo-Mercator)
  • ENC_4326 (Dækning: Danmark og Grønland, ESPG kode: 4326 - WGS84)

For adgang som offentlig myndighed, registrer dig på Dataforsyningen, og ret henvendelse til supportsiden for adgang til Geodatastyrelsens Søkort services.

  1. Opdatering af Det Marine Danmarkskort: Linket til Det Marine Danmarkskort på msdi.dk vil blive opdateret til et kort med et nyt visuelt udtryk, men med samme indhold som tidligere.
  2. Metadata og links: Metadata og tilknyttede links forbliver uændrede på vores platform.

Vi forstår, at disse ændringer kan medføre spørgsmål eller behov for assistance. Du er velkommen til at kontakte os på msdi@gst.dk for yderligere hjælp eller opklaring.

Vi takker for din forståelse og samarbejde i denne overgangsperiode og ser frem til fortsat at levere værdifulde data og services til dig.