Driftsstatus - Opdatering af ENC-service

Publiceret 03-11-2021

WMS-servicen for GSTs elektroniske søkort opdateres i uge 45.
Baggrundstemaet ’Elektroniske søkort’ vises derfor ikke i tidsrummet 16:00-08:00 fra 08/11-12/11.

Den åbne del af MSDI -  ’Det marine danmarkskort’ har ikke adgang til dette tema, og er derfor ikke påvirket af denne opdatering.