Information om privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan Geodatastyrelsen behandler og beskytter personoplysninger.

Derudover vil Geodatastyrelsen gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som registreret, når styrelsen behandler dine oplysninger.

Hvilke oplysninger bliver indsamlet
Geodatastyrelsen indsamler personoplysninger fra styrelsens hjemmesider, som er følgende:

 - særligt i form af cookies. For at se hvilke cookies der bliver sat, se venligst cookiepolitikken:

Derudover indsamles der personoplysninger i forbindelse med henvendelser til styrelsens kontaktpunkter, som kan resultere i konkret sagsbehandling.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandling af personoplysninger i forbindelse med cookies, sker i overensstemmelse med cookiepolitikken.

Geodatastyrelsen behandler personoplysninger for at kunne behandle eventuelle henvendelser fremsendt til Geodatastyrelsen eller gennem Geodatastyrelsens Jira service desk, og opbevaring sker af arkivmæssige hensyn i samfundets interesse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6, nr. 1, litra e i forhold til de almindelige personoplysninger, samt i nogle tilfælde fortrolige oplysninger jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Tredjelandsoverførsel
Personoplysninger der bliver indsamlet ved vores hjemmeside og almindelige borgerhenvendelser bliver ikke overført til tredjelande.

Oplysninger der bliver behandlet i Jira service desken bliver overført via Jira Service Desk til Atlassian Ldt., som har hovedsæde i San Francisco, Californien. Virksomheden er certificeret indenfor Privacy Shield og Geodatastyrelsen vurderer, at dette er tilstrækkeligt, gældende for de personoplysninger, som behandles af Geodatastyrelsen i Jira service desken.

Videregivelse
Personoplysninger som bliver indsamlet i forbindelse med henvendelse eller sagsbehandling, vil på et tidspunkt blive videregivet til Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens bestemmelser. Oplysningerne kan også bliver videregivet ved anmodning om aktindsigt

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du som registreret en række rettigheder i forhold til Geodatastyrelsens behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen.

Dine rettigheder som registreret er følgende:

 • Indsigtsret (ret til at se oplysninger)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som styrelsen behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger.
 • Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden den almindelige slettefrist indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger om dig, behandler styrelsen fremover kun oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod styrelsens ellers lovlige behandling af oplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sletning
Personoplysninger der bliver indsamlet, hvis du har accepteret brugen af cookies, findes på cookiepolitikken og sletning følger deraf.

Personoplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med konkret sagsbehandling eller support via Service desken bliver opbevaret af arkivmæssige hensyn, og vil derfor ikke blive slettet.

Kontaktoplysninger
Geodatastyrelsen er dataansvarlig for behandling af personoplysninger. Geodatastyrelsens kontaktoplysninger er: 

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
gst@gst.dk
Tel: 7254 5000

Databeskyttelsesrådgiver:
Bibi Amina Shah
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tel. 7254 5741

Andre klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med Geodatastyrelsens behandling af oplysninger om dig, eller måden hvorpå styrelsen behandler disse oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger for Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk.

Opdateret maj 2020

Kontakt

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Databeskyttelsesrådgiver

Bibi Amina Shah
Rentemestervej 8
2400 København NV