MSDI - en marin datainfrastruktur

Muligheden for let at sammenstille geografiske informationer på tværs af myndigheder med interesse og opgaver på havet er af væsentlig betydning for myndighedernes udførelse af planlægning og øvrige aktiviteter på, i og ved havet.

Geodatastyrelsen har sammen med 10 andre styrelser i 2015 igangsat implementeringen af en Dansk MSDI. Formålet med etablering af en dansk MSDI er, at udvalgte marine geografiske data bliver let tilgængelige, og kan fremstilles og udveksles på tværs af myndigheder til forskellige formål. Derudover er det planen, at MSDI’en skal kunne give oplysninger om de pågældende data (metadata), som f.eks. hvornår data sidst er opdateret, hvordan er de indsamlet, hvorledes man kan få adgang til data, kvaliteten af data og lignende.

Perioden fra 2015 til og med 2017 var afsat til implementeringen af MSDI’en samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester. I dag vedligeholdes og opdateres MSDI’en løbene med nye datasæt, så myndighederne kan anvende de nyeste tilgængelige data. Etableringen af MSDI’en giver et fælles administrationsgrundlag, der danner grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resourcer til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Muligheden for at kunne sammenstille og udveksle geografiske informationer på tværs af de maritime myndigheder vil endvidere muliggøre en bedre kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen.

En MSDI vil således kunne anvendes til at håndtere en bred opgavevaretagelse på havet og i kystzonen, som f.eks. implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og arbejdet med miljøbeskyttelse og civilt og militært beredskab.

På sigt er det ønskværdigt, at MSDI også bliver tilgængelig for offentligheden, så alle har adgang til en marin infrastruktur.