Information om privatlivspolitik

Geodatastyrelsen behandler personoplysninger, dvs. enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, hver dag ved udførelsen af ministeriets opgaver og funktioner.

Det er Geodatastyrelsens ansvar at beskytte de registrerede mod de mulige skadevirkninger, der kan være forbundet med Geodatastyrelsens behandling af personoplysninger. Denne beskyttelse skal ses som en integreret del af Geodatastyrelsens grundlag for at kunne skabe vækst og holdbar omstilling i det danske samfund.

Geodatastyrelsen foretager kun indsamling og behandling af personoplysninger, når behandlingen er baseret på en lovlig hjemmel og sikrer, at behandlingen er rimelig i forhold til Geodatastyrelsens  formål med behandlingen. Geodatastyrelsen sikrer, at det er gennemsigtigt for de registrerede, at personoplysninger, der vedrører dem, indsamles, anvendes, tilgås eller på anden vis behandles, og i hvilket omfang personoplysningerne behandles eller vil blive behandlet af Geodatastyrelsen.

Hvis du har nogle spørgsmål til indsamling eller behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til Energi- Forsynings-, og Klimaministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver på dpo@efkm.dk eller direkte til Geodatastyrelsens hovedpostkasse, gst@gst.dk

Persondatapolitikken revideres minimum en gang årligt eller ved større regel- eller organisationsændringer.