Kontaktoplysninger

Mogens Henrik Sørensen

Specialkonsulent

Datasæt

Meta dataDataStatus
Se metadata Fiskerigrænse bundgarn indtegnet i søkort (Bekendtgørelsen) Ikke klargjort 
Se metadata AIS density, højhastighedsskibe 2016 Klar 
Se metadata AIS density, tankskibe  2016 Klar
Se metadata AIS density, lystfartøjer 2016 Klar
Se metadata AIS density, passagerskibe  2016 Klar
Se metadata AIS density, fiskefartøjer 2016 Klar
Se metadata AIS density, lastfartøjer 2016 Klar
Se metadata AIS density, alle 2016 Klar
Se metadata Skibsruter TSS Klar
Se metadata Forbudsområder Klar
Se metadata Ankerpladser Klar
Se metadata Lodsopsamlingssteder indtegnet i søkort Ikke klargjort 
Se metadata Fyrlinje, farvandsafmærkning m.m. indtegnet i søkort Ikke klargjort 
Se metadata Kapsejladsbaner Klar