Øvrige europæiske datasæt

Tysk Havplan

Meta dataDataStatus
Se metadata Deutsch off-shore  Klar
Se metadata
Deutsch off-shore konverter platform   Klar
Se metadata Deutsch off-shore Flächen für AC  Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Suchräume   Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Verbindungen   Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Grenz  Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Grenz Korridore  Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Gleichstrom kabel  Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Drehstrom kabel  Klar 
Se metadata Deutsch off-shore Umspann  Klar 
Se metadata Deutsch off-shote Cluster Klar

Svensk Havplan

Meta dataDataStatus
Se metadata Havsområdenas avgränsning                Klar
Se metadata
Användningar områden  Klar
Se metadata Sandutvinning  Klar 
Se metadata Yrkesfiske Klar 
Se metadata Attraktive livsmiljöer  Klar 
Se metadata Sjöfart  Klar 
Se metadata Havsplanernas avgränsning  Klar 
Se metadata Energi  Klar 
Se metadata Försvar  Klar 
Se metadata Natur Klar