GEUS

Link til GEUS's hjemmeside

 

OBS: Leverandør ikke partner

Kontaktoplysninger

GEUS

Hovedkontor

Datasæt

Metadata             Data  Status
Se metadata Havbundssedimenter Klar            
Se metadata Råstoferessourcer til havs Klar
Se metadata Boringer Klar
Se metadata Pipelines simple Klar
Se metadata Olie- og gasfelter  Klar
Se metadata Olie/gas licensprocedure Klar
Se metadata Dybdeboringer  Klar