Kontaktoplysninger

Jørgen Lundegaard Olsen

Fuldmægtig

Datasæt

 

Meta dataDataStatus
Se metadata Åben dør procedureområde  Klar
Se metadata Åben dør ansøgningsområde Klar
Se metadata Udbudsområder  Klar 
Se metadata Kystnært udbudsområde  Klar 
Se metadata Havvindmøllepark  Klar 
Se metadata  Havvindmølle  Klar 
Se metadata Offshore anlæg (platforme)  Ikke modtaget
Se metadata Gaslager (tilladelse til lagring af gas)  Ikke modtaget
Se metadata Efterforsknings- og indvindingstilladelser  (Geotermi, saltindvinding) Ikke modtaget
Se metadata Rundeudbudsområdet (olie/gas) Ikke modtaget
Se metadata Åben dør udbudsområdet (olie/gas) Ikke modtaget
Se metadata  Geotermi udbudsområdet Ikke modtaget