Kontaktoplysninger

Kristine S. Madsen

Daglig Leder for Oceanografi, Forskning og Udvikling

Datasæt

Metadata             Data  Status
Se metadata Prognosedata, økosystem (næringssalte, oxygen) Ikke klargjort              
Se metadata  Vandstandsmåling  Ikke klargjort
Se metadata Strømmålinger Ikke klargjort
Se metadata Havets farve (Ocean colour) fra satellit Ikke klargjort
Se metadata Havoverfladetemperatur fra satellit Ikke klargjort
Se metadata Klimascenarie effektet i danske farvande Ikke klargjort
Se metadata Statistiske/klimatiske værdier fra modelanalyser (f.eks. maks. bølgehøjder, temperatur, strøm) Ikke klargjort